Zpřístupnění

 

Tyto webové stránky jsou navrženy tak, aby umožňovaly plnohodnotný přístup všem uživatelům, včetně lidí s postižením nebo specifickými potřebami.
Použité technologie splňují standardy W3C a zejména pravidla pro tvorbu bezbariérového webu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) na úrovni AAA.
Stránky jsou navrženy se zvláštním ohledem na použití zpřístupňujících technologií.

Pro usnadnění pohybu na stránkách je definováno několik standardních klávesových zkratek

  • 0 ... přechod na stránku zpřístupnění (tato stránka)
  • 1 ... přechod na úvodní stránku webu
  • 3 ... přechod na mapu stránek