Umělecká rada

 

Umělecká rada je poradním orgánem ředitelky školy, kterou tvoří pro školní rok 2020/2021 tito členové:

stálí členové umělecké rady:

MgA. Zdeňka Puklická předsedkyně UK
Mgr. Jiří Urban člen UR (ZŘ)
Veronika Vítová člen UR (pedagog)
MgA. Daniela Štěpánová člen UR (VO)
Mgr. Petr Šporcl člen UR (VO)
MgA. Ondřej Štochl člen UR (VO)
PaedDr. Marie Weisnerová člen UR (VO)
Jan Triebenekl člen UR (VO)

 

hostující členové umělecké rady:

Jan Chalupecký hostující člen UR (dirigent)
MgA. Martina Bezoušková hostující člen UR (pedagog)
MgA. Jana Kohlerová hostující člen UR (pedagog)
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. hostující člen

 

Zkratky:

UR umělecká rada
ZŘ zástupce ředitelky školy
VO vedoucí učitel (ka)

 

Rozhodnutí ředitelky školy - Jmenování členů umělecké rady pro školní rok 2020-2021 (dokument PDF)