Umělecká rada

 

Umělecká rada je poradním orgánem ředitelky školy, kterou tvoří tito členové:

MgA. Jiří Churáček
MgA. Jana Köhlerová
MgA. Zdeňka Puklická
MgA. Daniela Štěpánová
MgA. Petr Šporcl
MgA. Ondřej Štochl
Mgr. Jiří Urban
PaedDr. Mgr. Marie Wiesnerová
Mgr. Josef Zámečník

Rozšířená umělecká rada:
Lívia Ághová
Lenka Šmídová
Mgr. Daniel Wiesner