Umělecká rada

 

Umělecká rada je poradním orgánem ředitelky školy, kterou tvoří tito členové pro školní rok 2020/2021

stálí členové umělecké rady:

MgA. Zdeňka Puklická                   předsedkyně UR
MgA. Jiří Churáček                      člen UR (ZŘ)
Mgr. Jiří Urban                            člen UR (ZŘ)
Ludmila Nopová                          člen UR (VO)
MgA. Daniela Štěpánová              člen UR (VO)
Mgr. Petr Šporcl                         člen UR (VO)
MgA. Ondřej Štochl                     člen UR (VO)
PaedDr. Marie Wiesnerová             člen UR (VO)
Mgr. Jan Kyjovský                       člen UR (pedagog)
MgA. Martin Moudrý                    člen UR (KR)
Jan Triebenekl                            člen UR (VO)

 

hostující členové umělecké rady:


Jan Chalupecký hostující               člen UR (dirigent)
MgA. Martina Bezoušková              hostující člen UR (pedagog)
MgA. Jana Kohlerová                    hostující člen UR (pedagog)

 

Zkratky:


UR umělecká rada
ZŘ zástupce ředitelky školy
VO vedoucí učitel (ka)