Umělecká rada

 

Umělecká rada je poradním orgánem ředitelky školy, kterou tvoří s platností od 23.2.2022 tito členové:

stálí členové umělecké rady:

Jitka Fowler Fraňková Ph.D. předsedkyně UK
Mgr. Jiří Urban člen UR (ZŘ)
Veronika Vítová člen UR (pedagog)
MgA. Daniela Štěpánová - Šimůnková člen UR (VO)
Mgr. Petr Šporcl člen UR (VO)
MgA. Ondřej Štochl člen UR (VO)
PaedDr. Marie Weisnerová člen UR (VO)
Jan Triebenekl člen UR (VO)

 

hostující členové umělecké rady:

Jan Chalupecký  hostující člen UR (dirigent)
MgA. Martina Bezoušková - Gasparovič hostující člen UR (pedagog)
MgA. Jana Kohlerová hostující člen UR (pedagog)
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D. hostující člen

 

Mezi hostující členy umělecké rady budou přiřazeni jednotliví garanti oboru (oddělení). Doplnění bude probíhat postupně (dle dohody). 

Zkratky:

UR umělecká rada
ZŘ zástupce ředitelky školy
VO vedoucí učitel (ka)

Rozhodnutí ředitelky školy - Jmenování členů umělecké rady od 23.2.2022 (dokument PDF)