Umělecká činnost

 
Srdečně Vás zveme na:

 

Koncert duchovní hudby

Kostel Panny Marie pod Řetězem u KJD

Pondělí 20. 5. 2019 v 17:00

Plakát

 

Absolvenstký koncert Kristiny Josefusové (flétna)

Sál Jana Drtiny

Úterý 21. 5. 2019 v 19:00

Plakát

 

Absolvenstký koncert Lindy Drexlerové (trubka) a Kristýny Grösslové (soprán)

Sál Pražské konzervatoře

Pátek 24. 5. 2019 v 19:00

Plakát

 

Blahopřejeme Karlu Leskovci k úspěchu na soutěži!

Blahopřejeme Kateřině Vogelové k úspěchu na soutěži!

Blahopřejeme Janu Cikrtovi k úspěchu na soutěži!

Blahopřejeme Kristýně Grösslové (6. r.) k přijetí na Hudební fakultu AMU v Praze
v oboru klasický zpěv!

 

Historie umělecké činnosti - archiv