Spolupracujeme

 

Vzhledem ke změně systému speciálního vzdělávání škola navázala spolupráci kromě speciálních škol pro zrakově postižené také s institucemi, které mají v péči zrakově postižené žáky vzdělávané v integraci - se speciálně pedagogickými centry pro zrakově postižené, se středisky Rané péče ČR, s Asociací rodičů zrakově postižených dětí apod. Dalším důležitým partnerem v oblasti hudebního vzdělávání zrakově postižených jsou základní umělecké školy, speciální základní umělecké školy a v rámci činnosti těchto škol je to také Klub zrakově postižených učitelů hudby, bývalých absolventů naší školy, pracující při SONS ČR, se kterým škola spolupracuje a jehož pomocí mohou integrované zrakově postižené děti v rámci ČR získat znalosti např. z bodového notopisu a pracovat s odborníkem při výuce hry na hudební nástroj. Výroční zprávy školy odkazují na mnoho aktivit z výše zmíněného okruhu činnosti školy, jsou to výchovné koncerty ve speciálních školách, pro speciálně pedagogická centra, významné akce probíhají nyní v rámci projektu Hudba ve tmě např. kurzy pro zrakově postižené učitele hudby, setkání se zrakově postiženými dětmi a jejich rodiči, školení pracovníků SPC, učitelů ZUŠ o hudebním vzdělávání dětí se zrakovým postižením v integraci. Veřejná vystoupení žáků i pedagogů školy, aktivity školy, jejích pracovníků obecně a častá medializace všech zajímavých aktivit přispívá k přiblížení školy veřejnosti a tím k získávání nových klientů. Spolupráce s organizacemi a společnostmi, jejichž činnost se dotýká oblasti podpůrné sféry vzdělávání a rehabilitace zrakově postižených, pomáhá realizovat některé vzdělávací aktivity školy a škola je zapojována do projektů těchto společností, které se vzděláváním a hudbou, prezentovanou zrakově postiženými, souvisí. Všem subjektům za spolupráci děkujeme.

 

Firma C. BECHSTEIN – největší evropský producent akustických klavírů a pianin
 

logo - SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)
 
Deylova společnost
 

logo - nadace Leontinka

Nadace Leontinka
 

logo - Světlo pro svět

Světlo pro svět
 

logo - Český národní symfonický orchestr

Český národní symfonický orchestr
 

logo - Talichova komorní filharmonie

Talichova komorní filharmonie
 

logo - Struny podzimu

Struny podzimu

Mezinárodní hudební festival

 
Friends of the National Museum of Women in the Arts, o.s.
 

logo - Škola Jaroslava Ježka

Škola Jaroslava Ježka
 
Speciální pedagogické centrum

 

 
Centrum zrakových vad - Fakultní nemocnice v Motole
 
Klub zrakově postižených učitelů hudby při SONS ČR
 

logo Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana
 
TEREZA - Centrum podpory samostatného studia zrakově postižených
 

logo - Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči
 
Galerie ECCE TERRA, o.s.
 

logo - Bärenreiter Praha - hudební nakladatelství

Bärenreiter Praha  - hudební nakladatelství