Soutěže 2017/2018

 
květen 2018

International Music Competition Belgrade

Karel Leskovec - 2. cena 

 
listopad 2017

52. ročník mezinárodní soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech

Eliška Zajícová - 2. cena, zvláštní Cena Slezského divadla Opava, zvláštní cena Hlasového centra Praha za "Barvu hlasu" 

blahopřání