Soutěže

 
Umělecká soutěž Allegro

Praha, Kaiserštejnský palác 23. - 24. ledna 2016

 

■ kategorie:  klasický zpěv - posluchači konzervatoří 18 +

                   

         1. cena:  Tatiana Petrova 

                                    2. ročník - třída MgA. N. Ostřanské

                                    klavírní spolupráce Mgr. Roman Malý

 

          ČU:   Michaela Slavíková 

                                    4. ročník - třída MgA. D. Štěpánové

                                    klavírní spolupráce MgA. Radomíra Šlégrová

                             

 

 ■ kategorie: klasický zpěv - posluchači konzervatoří do 18 let

 

          3. cena :  Eva Ashumová 

                                    1. ročník - třída MgA. D. Štěpánové 

                                    klavírní spolupráce Mgr. Roman Malý