Soutěže - 2012/13

 
Říjen

Mezinárodní klavírní soutěžní přehlídka 2012
Ráchel Skleničková - čestné uznání
Diplom (dokument PDF)

Listopad

23. – 25. 11. 2012 XXXVI. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky - hra na dechové nástroje.
Zdeněk Lorenz - 3. místo. Nástroj: trubka – II. kategorie
Vyučující: Mgr. Josef Zámečník
Diplom (dokument PDF)

 

8. – 10. listopadu 2012 IX. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE OLOMOUC 2012

Eva Blažková - 1. cena / kategorie III. b /
klavírní doprovod: MgA. Radomíra Šlégrová
Vyučující: MgA. Daniela Štěpánová – Šimůnková.
Diplom (dokument PDF)

Ilona Burianová – čestné uznání / kategorie IV. b /
klavírní doprovod: Mgr. Roman Malý
Vyučující: MgA. Daniela Štěpánová – Šimůnková.
Diplom (dokument PDF)

Tereza Nováková – čestné uznání / kategorie V. b /
klavírní doprovod: MgA. Radomíra Šlégrová
Vyučující: MgA. Daniela Štěpánová – Šimůnková.
Diplom (dokument PDF)