Soutěže - 2011/12

 
Říjen

Mezinárodní pěvecká soutěž Bohuslava Martinů - Polička
Žákyně Eva Blažková – KJD (2. ročník) – 1. cena, dále Cena za interpretaci písně
Bohuslava Martinů a Cena Českého rozhlasu, spojená s možností nahrávky libovolného repertoáru ve studiu ČR. Vyučující: MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková.

 

Listopad

Mezinárodní pěvecká soutěž Bohuslava Martinů - Polička
Koncert laureátů říjnové soutěže – vystoupila laureátka Eva Blažková.

 

Květen

Mládí a Bohuslav Martinů – soutěžní přehlídka v Poličce.
Žák Radim Vojtek KJD (3. ročník) – Zlaté pásmo a Zvláštní cena za provedení skladby Bohuslava Martinů. Vyučující: MgA. Jan Štěpán.
Diplom

Soubor KJD – Zlaté pásmo za hudebně-dramatickou kompozici „Rozmarýn“ a Zvláštní cena za provedení skladby Bohuslava Martinů. Dramaturgie a režie MgA. Zdena Kloubová-Puklická.
Diplom