Semináře 2013/15

 
listopad 2013

Mistrovské pěvecké kurzy v KJD se staly velkým pěveckým svátkem.

Pořádali jsme je ve spolupráci a za finanční podpory nadačního fondu LEONTINKA ve dnech 6. – 9. 11. 2013 a byly vedeny renomovaným tenorem, panem Antoniem Carangelem.

Dne 9. 11. 2013 se uskutečnil Závěrečný koncert, který byl vrcholem a hezkým závěrem 4 denního zdokonalování pěveckého umění žáků a žákyň konzervatoře právě pod vedením panaCarangela.

Plakát (dokument PDF)

 

duben 2014

V konzervatoři se konal k Roku české hudby 2014 dne 3. dubna 2014 celodenní pěvecký seminář „Pocta české písni“, přednáška „Život a umění Emy Destinnové“ a večerní závěrečný koncert.

Na závěrečném koncertu vystoupili kromě účastníků semináře – žáků pěveckého oddělení školy – také lektoři prof. MgA. Zdena Kloubová-Puklická – soprán a host - barytonistaMgA. Roman Janál.

Celodenní akce naplněná zpěvem českých písní byla pro studenty obohacující a dala další inspirativní impuls k tvořivé práci. Závěrečný koncert byl důstojným završením snaživého úsilí všech účastníků semináře.

Program (dokument PDF)
Plakát (dokument PDF)
Foto z akce