O studiu

 

Vyučované obory

Konzervatoř

Přihláška ke studiu - Konzervatoř (Dokument PDF)

Přihláška ke studiu - Konzervatoř (Dokument Excel)

šestiletý vzdělávací program:
82 - 44 - M / 01 Hudba
82 - 44 - P / 01 Hudba
82 - 45 - M / 01 Zpěv
82 - 45 - P / 01 Zpěv

Dobíhající obory
82 - 44 - N / 001 Hudba
82 - 44 - M / 001 Hudba
82 - 45 - N / 001 Zpěv
82 - 45 - M / 001 Zpěv

Studijní program zahrnuje kromě individuální nástrojové výuky i předměty všeobecně vzdělávací, hudebně teoretické a didaktické. Řada těchto předmětů se vyučuje v malých skupinách odvozených od povahy předmětu. Žáci všech oborů procházejí výukou povinného klavíru. Podle povahy zrakového postižení jsou zařazeni do předmětů speciální přípravy, např. bodového notopisu, práce s kompenzační technikou, prostorové orientace aj.


Žáci jsou připravováni pro výkon povolání učitele hudby nebo k dalšímu studiu na vysokých školách.

Vzdělávání v konzervatoři se zpravidla ukončuje absolutoriem. Dokladem je vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře. Označení absolventa konzervatoře, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“ Žáci mohou ukončit vzdělávání také maturitní zkouškou, nejdříve však po čtvrtém ročníku.

Maturitní zkouška - Model maturitní zkoušky

Společná státní část:
Český jazyk
Cizí jazyk

Profilová část:
Praktická zkouška z hlavního oboru
Hudební teorie - ústní zkouška
Dějiny hudby - ústní zkouška

Absolutorium - Model absolventské zkoušky
  • teoretická zkouška z odborných předmětů
  • zkouška z cizího jazyka
  • absolventská práce a její obhajoba
  • absolventský výkon z hlavního oboru
  • zkouška z umělecko pedagogické přípravy.
 

Střední škola

Přihláška ke studiu – střední škola (Dokument PDF)

Přihláška ke studiu – střední škola (Dokument Excel)

čtyřletý vzdělávací program:
82 - 44 - M / 02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů
82 - 44 - M / 002 Ladění klavírů - dobíhající obor

V tomto oboru jsou žáci připravování pro povolání ladič klavíru. V oborech střední školy se vyučují kromě předmětů všeobecně vzdělávacích také odborné teoretické i praktické dílenské předměty. Řada těchto předmětů se vyučuje v malých skupinách odvozených od povahy předmětu. Podle povahy zrakového postižení jsou zařazeni do předmětů speciální přípravy, např. bodového notopisu, práce s kompenzační technikou, a prostorové orientace. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, žák tak dosáhne úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška

Společná státní část:
Český jazyk
Cizí jazyk

Profilová část na střední škole:
Praktická zkouška z hlavního oboru
Technologie opravárenství - ústní zkouška

Nepovinná zkouška:
Základy opravárenství - praktická zkouška,
Dějiny hudby - ústní zkouška,

 

dvouletý vzdělávací program:
82 - 44 - J / 01 Ladění klavíru a kulturní činnost

zaměření Hudebně kulturní činnost
zaměření Ladění klavíru


Studium tohoto oboru je zakončeno závěrečnou zkouškou, kterou žák dosáhne středního vzdělání. Závěrečná zkouška se skládá z praktické zkoušky z odborných předmětů a teoretické zkoušky z odborných předmětů. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

 

Seznam četby k MZ z CJL 2019-2020 (doc) (Dokument Word)

Seznam četby k MZ z CJL 2019-2020 (pdf) (Dokument PDF)

Učebnice používané ve výuce jazyků (Dokument Word)

Rozhodnutí o nabídce povinných a nepovinných zkoušek MZ 2019–2020 - hudba-zpěv (Dokument Word)

Rozhodnutí o nabídce povinných a nepovinných zkoušek MZ 2019–2020 - hudba-zpěv (Dokument PDF)

Rozhodnutí o nabídce povinných a nepovinných zkoušek MZ 2019–2020 - ladění klavírů (Dokument Word)

Rozhodnutí o nabídce povinných a nepovinných zkoušek MZ 2019–2020 - ladění klavírů (Dokument PDF)

 

Žádosti:

Formuláře žádostí souvisejících se studiem