O škole

 

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace sídlí ve starobylé budově někdejšího raně barokního Paláce Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně. Objekt doplňují další dvě budovy internátu a budova školní jídelny. Je školou s celorepublikovou působností a mimopražským studentům nabízí celotýdenní internátní péči.

Vzdělávání je určeno především pro zrakově postižené. Vzdělávací nabídka zahrnuje několik oborů. V konzervatoři lze studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, ve střední škole čtyřletý obor s maturitou ladění klavírů a příbuzných nástrojů nebo dvouletý obor Ladění klavírů a kulturní činnost.

Vzhledem k tomu, že výuka hudby zrakově postižených dětí má svá specifika a klade na učitele značné nároky, nabízí škola konzultace všem pedagogům, kteří zrakově postižené vyučují v základních uměleckých školách či jinde. Konzultace si mohou pedagogové sjednat v průběhu školního roku se zástupci ředitelky.

Současné zaměření a působení Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu, založeného v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem MUDr. Janem Deylem. Tento ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené výchově slepé mládeže. V jeho působení byla od 20. let stále výrazněji akcentována výuka hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru. Po 2. sv. válce došlo k diferenciaci působení pražských ústavů, pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich proměně na státní zařízení. Hudební výchova byla od roku 1948 svěřena Deylovu ústavu, v nové podobě Hudební škole pro slepé. V roce 1960 byla přejmenována na Střední hudební školu internátní a Odbornou ladičskou školu internátní. Od školního roku 1976/77 se z ní stala Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a Odborná ladičská škola pro zrakově postiženou mládež. Jméno MUDr. Jana Deyla se vrátilo do jejího názvu v roce 1992 – z té doby také pochází označení Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla. Od 1. září 2006 nese škola název Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené. V říjnu 2015 škola oslavila 105. výročí založení.

KJD 1910–2015 Publikace vydaná u příležitosti 105 let od založení školy (publikace v nové záložce)

Další součásti školy
Školská rada
Rada ladičů a klavírníků
Školní řád
Výroční zprávy
Projekt Hudba ve tmě
Videa o škole
Návody
Soubory ke stažení