Mgr. Lukáš Michael Vytlačil

 

hra na zobcovou flétnu

Bc. Lukáš M. Vytlačil Lukáš Michael Vytlačil, flétnista, dirigent, vokalista a hudební historik. Vystudoval na Konzervatoři v Teplicích hru na zobcovou a příčnou flétnu, později také dirigování u Jana Valty. Za tato studia obdržel r. 2007 Cenu Nadace Leoše Janáčka. V roce 2011 absolvoval barokní flétnu u Jany Semerádové na Univerzitě Karlově v Praze, kde roku 2017 též dokončil studium hudební vědy. Zúčastnil se mnoha interpretačních kursů u předních interpretů (Peter Holtslag, Ashley Solomon, Barthold Kuijken, Jostein Gundersen, Anneke Boeke, Petr Zejfart, Jorge Salgado Correia ad.). Pod vedením Rebeccy Stewart se také věnoval zpěvu vokální polyfonie. Je uměleckým vedoucím Ensemble Mathesius a spolupracuje i s dalšími domácími soubory staré hudby, jako Ensemble Inégal, Musica Florea, Capella Regia Praha ad. Kromě ČR vystupoval také v Německu, Francii, Belgiii, Portugalsku, Gran Canarii, Polsku, Litvě a Maďarsku. Jako dirigent spolupracoval např. se Severočeskou filharmonií, Orchestrem Fóra mladých, či s klavíristou Ivem Kahánkem, v l. 2006-2008 byl sbormistrem dětského sboru Fontána. Kromě koncertů se věnuje také pedagogické činnosti. Vyučoval hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři v Teplicích (2005-2009) a připravoval také vzdělávací projekty pro Pražské jaro a Českou filharmonii. Nyní vede třídu zobcové flétny na pražské Konzervatoři Jana Deyla a současně působí na Akademii věd ČR. Zabývá se taktéž historií a mluveným slovem.