Koncerty a vystoupení - 2012/13

 
Prosinec 2012

Adventní koncert – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

Adventní koncert pro Lions Club – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

 

Listopad 2012

Žesťový koncert – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

Hudební podvečer při příležitosti pojmenování Koncertního sálu PhDr. Jana Drtiny – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

 

Březen 2013

Veřejný koncert oddělení klávesových nástrojů

Dne 11. 03. 2013 se ve večerních hodinách uskutečnil veřejný koncert Oddělení klávesových nástrojů, ve kterém se prezentovali žáci oboru hry na klavír.

Program byl sestaven převážně z děl klasických českých a evropských hudebních skladatelů, jako např.: F. Chopina, R. Schumanna, V. Nováka, C. Debussyho, E. Hradeckého a M. Kabeláče.

Každé vystoupení bylo uvedeno žákyní T. Novákovou s pečlivě vybraným a předneseným komentářem a koncert tak získal důstojnou a slavnostní atmosféru.
Foto z koncertu

 

Duben 2013

Grantový večer NADACE LEONTINKA
Dne 15. 04. 2013 v 18:30 hod. se v Konferenčním centru HSBC uskutečnil grantový večer NADACE LEONTINKA při kterém vystoupil náš žák 6. ročníku Martin David, studující flétnu-hlavní obor a Mistr Jaroslav Svěcený, housle.
Společně přednesli dílo G.P. Telemanna: „Kánonická sonáta č.1“ Vivace, Adagio, Allegro.
Dle slov organizátorů akce bylo vystoupení našeho žáka velmi zdařilé a pomohlo k velmi příjemné atmosféře celého večera.
Foto z koncertu

 

Dne 18. 04. 2013 se uskutečnil koncert žáku konzervatoře pro zahraniční hosty MŠMT.

Program pro sólový zpěv a hru na nástroj byl sestaven z hudebních děl českých a evropských skladatelů, jako např.: F. Chopina, P. I. Čajkovského, R. Schumanna, L. van Beethovena aj.

Hosté svým vřelým potleskem poděkovali našim studentům za velmi pěkné a zdařilé vystoupení.
Program z koncertu (dokument PDF)

Maturitní koncert
Program z koncertu (dokument PDF)

 

Květen 2013

Dne 9. května se uskutečnil III. Abonentní koncert K3 - TKF uvádí mladé talenty.
V tomto koncertu s úspěchem vystoupily i naše studentky-flétnistky Eva Blažková a Anežka Kufová.
Součástí koncertu bylo vystoupení studentky - fagotistky Pražské konzervatoře Denisy Beňovské a orchestru Talichovy komorní filharmonie, který dirigoval student Pražské konzervatoře, Chuchei Iwasaki.
Program z koncertu (dokument PDF)
Foto z koncertu

V pátek 24. 05. 2013 se konalo benefiční vystoupení organizované Nadačním fondem Mathilda v prostorách golfového klubu Hodkovičky.
Pozvání vystoupit dostali také naši studenti Eva Blažková a Martin David z flétnové třídy Mrg. Magdalény Hegerové za klavírního doprovodu PaeDr. Mgr. Marie Wiesnerové.
Finanční výtěžek z tohoto velmi příjemně stráveného odpoledne paní hraběnka Nosticová osobně věnovala podpůrným programům vzdělávání nevidomých.
Program z koncertu (dokument PDF)
Foto z akce

Dne 27. května žáci konzervatoře úspěšně vystoupili na 19. ročníku hudebního festivalu "LIBEŇSKÉ JARO MLADÝCH"
- nesoutěžní přehlídce žáků pražských základních uměleckých škol a konzervatoří. Akce byla pořádána Úřadem Městské části Praha 8.
Program z koncertu (dokument PDF)

 

Červen 2013

Koncert pro LEONTINKU rozezněl Břevnovský klášter
Dne 18. 06. 2013 uspořádala Nadace Leontinka další z řady benefičních koncertů, tentokrát v benediktinském arciopatství sv. Markéty a sv. Vojtěcha v Břevnově. V překrásném Tereziánském sále Břevnovského kláštera se studenti a pedagogové naší školy představili velmi pěkným koncertem. Na koncertě zazněla pestrá škála hudebních děl českých autorů, např.: A. Dvořáka, J. Nováka, V. Blodka. Nechybělo též zdařilé vystoupení pěveckého sboru pod vedením sbormistra prof. F. Fialy.
Program z koncertu (dokument PDF)
Foto z koncertu

24.6.2013 - Závěrečný koncert
Program z koncertu (dokument PDF)

Dne 25. 06. 2013 byl našimi studenty uspořádán koncert pro slavnostní příležitost ROTARY KLUBU, Praha-Staré Město. Akce byla věnována předání funkce prezidenta klubu. Uskutečnila se v kavárně Hotelu Paříž a studenti svým pěkným výkonem velmi dobře reprezentovali naši školu.
Program z koncertu (dokument PDF)