Koncerty a vystoupení - 2011/12

 
Říjen 2011

Clara Nováková (flétna) - Kostel sv. Vavřince, Praha 1.
V rámci koncertu vystoupili žáci Oddělení dechových nástrojů KJD.

 

Listopad 2011

První koncert pro Nadaci Leontinka – Kostel u Salvátora, Praha 1.
1. veřejný koncert KJD – sál KJD.
Foto z koncertu
Program z koncertu (dokument PDF)

 

Prosinec 2011
Adventní a vánoční koncerty žáků Konzervatoře

Druhý koncert Konzervatoře Jana Deyla pro Nadaci Leontinka - Španělská synagoga.
Foto z koncertu
Program z koncertu (dokument PDF)

Koncert žáků KJD pro ZŠ pro zrakově postižené v Plzni.

Adventní koncert KJD – sál KJD.
Foto z koncertu
Program z koncertu (dokument PDF)

Adventní a vánoční koncerty žáků Střední školy

Žáci Obor Ladění klavírů a kulturní činnost vystoupili na několika adventních a vánočních koncertech. Program všech koncertů: Vánoční překvapení tvořily vánoční básně, známé koledy a méně známé staročeské koledy v úpravě Jaroslava Jeníčka z roku 1911.

Vánoční koncert - Jindřichův Hradec, kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Vánoční koncert – Škola Jaroslava Ježka, Praha 1.

Vánoční koncert – sál KJD.

 

Březen 2012

První výchovný koncert pro ZŠ Angel, Praha 11 – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

Koncert pro Klub aktivního stáří – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

První koncert maturantů – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

Druhý koncert maturantů - sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

 

Duben 2012

Koncert „Vítání jara“ (ve spolupráci s Technickým muzeem Brno) - Sál Konzervatoře v Brně.
Program z koncertu (dokument PDF)

Slavnostní fanfáry k Hodu Božímu velikonočnímu - Pražské arcibiskupství.

Slavnostní velikonoční fanfáry - Katedrála sv. Víta.

Koncert žáků Oddělení pěvecké přípravy KJD v kostele Sv. Petra v Praze.

Druhý výchovný koncert pro ZŠ Angel, Praha 11 – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

 

Květen 2012

„Žestě čtyř konzervatoří a Hudebního gymnázia Jana Nerudy“ – společný koncert s žáky Oddělení dechových nástrojů KJD. Pořadatel: Asociace trumpetistů ČR, České centrum Praha.

Libeňské jaro mladých (Městská část Praha 8) – Libeňský zámek.
Foto z koncertu
Program z koncertu (dokument PDF)

První koncert absolventů - sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

 

Červen 2012

Noc kostelů. Dva koncerty žáků Oddělení pěvecké přípravy KJD v kostele Sv. Petra v Praze.

Závěrečný koncert KJD – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

Vernisáž výstavy krajinomaleb (o. s. Křižovatka) – Klub U Zeleného ptáka, Praha 4.
Program z vernisáže (dokument PDF)

Třetí výchovný koncert pro ZŠ Angel, Praha 11 – sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

Třetí Koncert pro Nadaci Leontinka - Galerie Sovovy mlýny, Praha 1.
Vystoupení na Slavnostní recepci u příležitosti svátku sv. Jana Křtitele pro Velvyslanectví Řádu maltézských rytířů a hraběnku Mathildu Nostitzovou - Rezidence Řádu maltézských rytířů, Praha 1.
Program z koncertu (dokument PDF)

Druhý koncert absolventů - sál KJD.
Program z koncertu (dokument PDF)

 

Během školního roku se konaly pravidelné přehrávky jednotlivých oddělení v sále KJD.