MgA. Jiří Churáček

 

MgA. Jiří ChuráčekHudební skladatel a pedagog Jiří Churáček (*1960) se narodil v Prachaticích. Po absolutoriu oboru fagot na Pražské konzervatoři pokračoval ve studiu oboru skladba na Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Dvořáčka a Ctirada Kohoutka. V září 1989 nastoupil po úspěšném konkurzu jako učitel hudebně-teoretických předmětů na Pražskou konzervatoř, o rok později zde začal vyučovat také skladbu. Současně učil teoretické předměty také na Konzervatoři Jaroslava Ježka. V letech 2000–2013 vyučoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Od září 2013 učí opět v Praze na Konzervatoři Jaroslava Ježka a od r. 2014 současně na Konzervatoři Jana Deyla.

Od r. 1991 vydává hudební publikace a hudební nosiče ve vlastním nakladatelství. V roce 2008 založil novodobé Literátské bratrstvo, se kterým se snaží udržovat a znovuoživovat historické kulturní hodnoty ve společnosti. V kompoziční práci dominuje hudba vokální, zejména pak hudba duchovní a liturgická: Stabat mater pro velký sbor a cappella, duchovní kantáta Lamentationes Jeremiae, Parabolae Salomonis pro ženský sbor a řada mší – Veni, Domine, Beatus vir, qui timet Dominum, Hodie Christus natus est, Exaudi, Domine, vocem meam, Cantate Domino canticum (re)novum. Z další tvorby lze zmínit např. dětské (dívčí) sbory (Jaro si dalo inzerát, Odešlý milý, Jaborové husličky, Jaké oči má vítr?, Měl jsem já píščelku, O lásce a svatbě aj.), z instrumentální tvorby např. I. symfonii, Sonatinu pro trubku aklavír (1989), Okamžiky pro flétnu a klavír podle obrazů Jana Cihly, Pláč pro hoboj a orchestr, Koncert pro fagot a orchestr aj.