Mgr. František Bílek

 

hra na klarinet

MgA. František BílekPo maturitě na SVVŠ v roce 1967 studoval na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. Milana Kostohryze. Ve studiu pokračoval na hudební fakultě AMU u prof. Vladimíra Říhy a Milana Etlíka. V roce 1977 absolvoval Koncertem pro klarinet a orchestr Zdeňka Lukáše (orchestr FOK, šéfdirigent Jindřich Rohan), který skladatel věnoval interpretovi. V roce 1978 působil v symfonickém orchestru AUS VN. V letech 1979 – 90 v cimbálové muzice ČSSPT. Od roku 1979 koncertně vystupuje sólově i s komorními soubory, nahrávky v ČRo. V roce 1990 nastoupil jako učitel klarinetu na KJD a pracuje na částečný úvazek jako redaktor v hudebním nakladatelství ČRo.