Boj proti korupci

 

BOJ PROTI KORUPCI

Škola, jako příspěvková organizace MŠMT, plní úkoly dané rezortním organizacím v Rezortním interním protikorupčním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2018 – 2020.

Na této stránce uvádí a aktualizuje všechny základní protikorupční informace nebo odkazy na tyto informace formou prokliku (viz úkol 2.3 Resortního interního protikorupčního programu)

Etický kodex zaměstnanců školy naleznete zde (dokument PDF)

Informace o řešení problému korupce:

-     v České republice jsou uvedeny na webových stránkách http://www.korupce.cz/.

-     v rámci MŠMT naleznete na webových stránkách zde.

 Oznámení o podezření na korupční jednání můžete učinit jakoukoli formou vedení školy. Vedení školy se zavazuje, že proti oznamovateli (osobě, která oznámila nebo dala podnět k šetření korupčního jednání) nebude činit žádná odvetná jednání a s informacemi o jeho osobě bude nakládáno s ohledem na jeho soukromí.

Škola zveřejňuje Seznam poradců, kteří vykonávají poradenské, konzultační a auditorské a právní služby. (dokument PDF aktualizovaný ke dni 25.1.2019)

V případě zjištění i podezření na korupční (nebo jiné protiprávní) jednání je též možné tuto skutečnost anonymně nahlásit s použitím programu Whispero. Oznámení je posouzeno prošetřovatelem - nezávislou osobou mimo školu. Prošetřovatel (v případě oprávněného oznámení vyžadujícího řešení školou) navrhne škole nápravná opatření.