Mgr. Aneta Galková

 

český jazyk a literatura, základy společenských věd, pedagogické předměty

Mgr. Aneta GalkováObor Český jazyk a literatura absolvovala jako jednooborové studium spojené se státními zkouškami z pedagogiky a psychologie pro učitele na Filozofické fakultě UK. V průběhu studia na FF UK složila na Právnické fakultě UK zkoušky z předmětů Církevní právo, Sociologie, Dějiny státu a práva. Základy společenských věd vystudovala na Pedagogické fakultě UK. Na Pedagogické fakultě UK absolvovala studium Speciální pedagogika v procesu hudebního vzdělávání zrakově postižených. Jako pedagog na uměleckých středních školách působí od r. 2001. V letech 2009–2010 byla oficiálním recenzentem MŠMT ČR (učebnice českého jazyka a literatury), českému jazyku se věnuje již od 90. let také jako korektor, redaktor a jazykový poradce (A. Čeněk – odborná právnická literatura, Časopisy pro volný čas, s.r.o., Unicorn Systems a.s. – marketing).