Aktuálně

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  18
 
05.03.2019 18:58

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

v souladu s § 62 a § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2019–2020
pro obory:

Konzervatoř:

Obor 82-44-P/01 Hudba denní forma vzdělávání v délce 6 roků
- zaměření hra na klavír
- zaměření hra na dechové nástroje dřevěné
- skladba

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky, studijní zaměření Ladění též zkrácené studium v délce 2 roky
- zaměření Ladění
- zaměření Klavírnictví

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 12. dubna 2019.

Termín Obor a zaměření předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
25. 4. 2019

82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

  • - zaměření Ladění
  • - zaměření Klavírnictví
7

82-44-P/01 Hudba

  • - zaměření hra na klavír
  • - zaměření hra na dechové nástroje dřevěné
  • - skladba
3

 

V Praze 4. 3. 2019

MgA. Naděžda Ostřanská
ředitelka školy

 
Požadavky pro 2. kolo přijímacího řízení 2019–2020 (dokument PDF)

 
05.02.2019 08:12
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Konzervatoři a střední škole Jana DeylaVýsledková listina
 (dokument PDF)

 
31.01.2019 21:15

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření ladění
registrační číslo výsledek
1 uspěl(a)
4 uspěl(a)
5 uspěl(a)

 

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření klavírnictví
registrační číslo výsledek
3 uspěl(a)
6 uspěl(a)

 

Obor 82-44-P/01 Hudba
registrační číslo výsledek
1 neuspěl(a)
3 uspěl(a)
5 uspěl(a)
6 uspěl(a)
10 uspěl(a)
11 uspěl(a)
12 uspěl(a)
14 uspěl(a)
15 neuspěl(a)
17 uspěl(a)
21 uspěl(a)
24 uspěl(a)
30 neuspěl(a)
36 uspěl(a)
37 uspěl(a)
38 uspěl(a)

 

Obor 82-45-P/01 Zpěv
registrační číslo výsledek
2 uspěl(a)
7 uspěl(a)
8 uspěl(a)
9 uspěl(a)
13 uspěl(a)
16 neuspěl(a)
18 uspěl(a)
19 neuspěl(a)
20 uspěl(a)
23 uspěl(a)
25 neuspěl(a)
26 uspěl(a)
27 neuspěl(a)
29 neuspěl(a)
31 neuspěl(a)
33 uspěl(a)
35 neuspěl(a)
40 neuspěl(a)

 

 

Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně, pokračují v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v úterý 5. února 2019.

V souladu s §36 odst. 3 správního řádu je dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, proto je před vydáním rozhodnutí možné nahlédnout do spisu.

 
26.10.2018 21:52

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2019–2020

které se koná formou talentové zkoušky.

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 30. listopadu 2018.


Podrobné informace
 (Dokument PDF)

 
22.09.2018 14:44
Den otevřených dveří

Dne 24. 10. 2018 pořádáme od 9.00 hodin do 15.00 hodin Den otevřených dveří pro zájemce o studium hudebního, pěveckého a ladičského oboru.

Připravujeme pro Vás možnost individálních konzultací s pedagogy hlavních oborů, možnost vyzkoušet si „nanečisto“ test z hudební teorie, konzultaci v předmětech speciální péče a především prohlédnout si prostory školy, domova mládeže a také vstoupit do vyučovací hodiny.

Zájemcům o ladičský obor rádi poskytneme informace a novinky ke studiu tohoto ojedinělého a prestižního oboru, který nabízí zajímavé uplatnění.

 

den-otevrenych-dveri-2018.jpg

 

Těšíme se na Vás!

pedagogové školy

 

 

 
06.09.2018 12:28
Zahraniční návštěva v pátek 7. 9. v 11:30

V pátek 7. 9. v 11:30 - 12:00 navštíví naši školu 1. dáma Indické republiky. Setkání se uskuteční na nádvoří školy, kde proběhne hudební vystoupení žáků.

Prosíme tímto o zachování klidu při průchodu nádvořím, zejména při hudební produkci.

 

Ředitelství školy

 
05.09.2018 08:11
Upozornění na nátáčení v okolí školy - čtvrtek 6. 9. 2018

Ve čtvrtek 6. 9. bude v okolí školy natáčen film, výuka ve škole probíhá bez omezení!

Žádám studenty, aby při pohybu v okolí školy dbali zvýšené opatrnosti. Pro nevidomé studenty bude filmovým štábem zajištěna asistence, která bude dbát na bezpečný průchod a upozorňovat na případné překážky a bezpečný pohyb.

Během natáčení používejte pouze hlavní vchod školy, a pokud i zde bude probíhat natáčení, vyčkejte na pokyn štábu.

 

 
03.07.2018 22:20
Nástup do domova mládeže

v novém školním roce 2018–2019 bude v neděli 2. září 2018 od 15:00 hod. do 20:00 hod.

 
02.07.2018 10:27

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla

Výsledková listina talentových zkoušek, konaných ve 3. kole dne 28. 6. 2018

výsledková listina (dokument PDF)

 
07.06.2018 08:19

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2018–2019
pro obory střední školy

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 21. června 2018.

 


další informace a požadavky (dokument PDF)

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  18