Aktuálně

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  15
 
07.07.2017 13:15
NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Domov mládeže Konzervatoře a střední školy Jana Deyla nabízí pro školní rok 2017/2018 ubytování žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol.

více informací (Dokument PDF)

 
03.07.2017 14:56

 

VÝSLEDEK TALENTOVÉ ZKOUŠKY 28. června 2017 – STŘEDNÍ ŠKOLA

 

Obor: 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů
registrační číslo pořadí výsledek
1 1. uspěl(a), přijat(a)
2   neuspěl(a), nepřijatpřijat(a)

 

Obor: 82-44-P/01 Hudba
registrační číslo pořadí výsledek
3 1. uspěl(a), přijat(a)
 
02.06.2017 10:25

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla

vyhlašuje

v souladu s § 60f a § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších úprav

3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 19. června 2017


pro tyto obory:

Konzervatoř:

Obor 82-44-P/01 Hudba denní forma vzdělávání v délce 6 roků

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4, zkrácené studium v délce 2 roky (vhodné pro maturanty středních škol nebo absolventy konzervatoří)

Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost - denní forma dělávání v délce 2 roky
-  zaměření Hudebně kulturní činnost
-  zaměření Ladění klavíru

 

Termín konání talentové zkoušky a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory

 Termín obory  předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
28. 6. 2017  82-44-M/02 Ladění klavírů  6
 82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Ladění klavíru  5
82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Hudebně kulturní činnost   3
 82-44-P/01 Hudba  7

 

Podrobné informace k náležitostem přihlášky, kritériím přijímacího řízení a požadavkům pro jednotlivé obory jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci přijímací řízení.

Od školního roku 2017/018 škola přijímá ke vzdělávání rovněž v oborech střední školy uchazeče jak se speciálními vzdělávacími potřebami tak uchazeče intaktní.

 

MgA. Naděžda Ostřanská
ředitelka školy

 
01.06.2017 22:25
Změna názvu školy

Od 1. 6. 2017 vešla v platnost změna zřizovací listiny, kterou se mění název školy na
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace
a změna statusu školského zařízení na domov mládeže.

 
27.03.2017 14:27

VÝSLEDKY 2. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
27. BŘEZNA 2017 – Konzervatoř

 

Obor 82-44-P/01 Hudba
registrační číslo pořadí výsledek
18 1. uspěl(a), přijat(a)

 

VÝSLEDKY 2. KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
27. BŘEZNA 2017 – Střední škola

 

Obor 82-44-J/01 Ladění a kulturní činnost
registrační číslo pořadí výsledek
2 1. uspěl(a), přijat(a)
 
27.03.2017 07:17
Maturitní zkoušky 2017

Maturitní zkoušky 2017 - organizační opatření

a) 11. 4., 2. 5. a  3 5.  2017 - v  době konání písemných zkoušek SČ MZ (viz rozpis) odpadá veškerá výuka v hlavní budově školy s výjimkou ladíren. Studenti, kteří nematurují, nebudou mít povolen vstup do 1. patra hlavní budovy. 16. 5. v době konání praktických maturit odpadá výuka v salonku, komorním sále, Koncertním sále Jana Drtiny a výuka pedagogů, kteří jsou členy komise v době, kdy působí v komisi, nebo korepetují.

17.-  18. 5. 2017, v době ústních maturitních zkoušek, odpadá výuka v učebně č. 6, 7, a 9.

V učebně č. 6 bude zázemí pro maturitní komisi, v učebně č. 7 maturitní zkoušky, v učebně č. 9 zázemí pro maturanty.

c) v době písemné maturitní zkoušky 11. 4., 2. - 3. 5.  bude vypnuté zvonění.

d) třídní a ročníkoví učitelé informují všechny žáky o tomto organizačním opatření a o změnách v rozvrhu.

Harmonogram MZ - viz Informace pro žáky

 
21.02.2017 08:54
Mistrovské pěvecké kurzy A. Carangela

Ve dnech 20. - 22. února 2017 probíhají v pěveckém oddlělení Konzervatoře Jana Deyla mistrovské kurzy Maestra Antonia Carangela (Itálie).

fotogalerie

videoukázka

 
07.02.2017 00:40

Ředitelka Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 9. března 2017.

Podrobné informace (dokument PDF)

Požadavky pro přijímací zkoušky 2017–2018 (dokument PDF)

 
26.01.2017 16:06
Allegro 2017 - ocenění

Studentky 2. ročníku Eva Ashumová A Simona Valentová reprezentovaly školu na soutěži Allegro 2017. Eva Ashumová získala v kategorii konzervatoří 2. cenu a Simona Valentová ve stejné kategorii čestné uznání. Poděkování patří také prof. R. Malému za klavírní spolupráci a vyučujícím hlavního oboru prof. D. Štěpánové a B. Klozové.

fotografie

 
19.01.2017 15:51
Koncert v domě U Kamenného zvonu

23. 1. 2017 vystoupí studenti Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v koncertním sále v domě U Kamenného zvonu. Koncert proběhne v rámci Haptické výstavy a týdne haptických edukačních aktivit. Začátek koncertu je v 17. 00 hod.

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  15