Aktuálně

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  19
 
13.10.2020 13:02
Aktuální informace - usnesení vlády ČR

Usnesením vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020 a v návaznosti na Usnesení  vlády ČR č. 957 se omezuje s účinností od 14.10.2020 od 0:00 hod do 1.11.2020 do 23:59 hod. dle bodu 3:

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon a to, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona s výjimkou škol zařízených při zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených MVČR  a  praktických škol jednoletých a dvouletých.

Z výše uvedeného vyplývá (pro studenty a žáky KJD se nic nemění), že:

od 14.10.2020 do 25.2020 probíhá distanční výuka

od 26.10.2020 do 1.11.2020 jsou podzimní prázdniny tj. výuka neprobíhá ani distančně!

Co bude od 2. 11. 2020, budeme informovat.

 
13.10.2020 10:10
Termíny přijímacích talentových zkoušek pro šk. rok 2020-2021

Přijímací talentové zkoušky pro šk. rok 2020/2021 se konají:

1. termín 11. ledna 2021 (střední škola); 12.–15. 1. 2021 (konzervatoř)
2. termín 25.–26. ledna 2021 (střední škola i konzervatoř)

 
09.10.2020 10:58
Informace pro studenty

Usnesením Vlády ČR č. 997 ze dne 8.10.2020 byla přijata krizová opatření a to:súčinností ode dne 12.10.2020 od 0:00 hod do 25.10.2020 do 23:55 dle bodu 2:

Omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon spočívající vzákazu osobní přípomnosti žáků a studentůna středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání vkonzervatoři podle školského zákona svyjímkou-povinné školní docházky-praktického vyučování a praktické přípravy-škol zařízených při zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy-škol zřízených MVČR-praktických škol jednoletých a dvouletých.Zvýše uvedeného Nařízení vyplývá pro KJD distanční výuka pokračuje do 25. 10.2020 pro pedagogické pracovníky, studenty, žáky.

Dále Opatřením ministra školství č.j. MSMT-39185/2020-1 ze dne 8.10.2020 pro dny 26.10.2020 a 27.10.2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání vkonzervatořipodle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona bez výjimkytj. prodlužují se podzimní prázdniny a to:od 26.10.2020 do 30.10.2020

 
01.10.2020 14:53
Distanční výuka

Nařízení HSHMP č.15/2020 čj. HSHMP 62585/2020 ze dne 1.10.2020 (dále jen „Nařízení“).

S účinností od 5.10.2020 od 0:00 hod do 18.10.2020 do 23.59 hod. se nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, spočívající v zákazu osobní přípomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona s výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy, škol zařízených při zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených MVČR-praktických škol jednoletých a dvouletých. 

Z výše uvedeného Nařízení vyplývá pro KJD distanční výuka od 5.10. 2020 do 16.10.2020 pro pedagogické pracovníky, studenty, žáky a omezený režim pro provozní zaměstnance dle individuální domluvy.

 
21.09.2020 13:30
Ředitelské volno

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v Praze (dokument MZCR 15757/2020-31/MIM/KAN – Stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví : Covid-19 tzv. „semaforu“ –je zaznamenán III. stupeň pohotovosti –narůstající a přetrvávající komunitivní přenos –červená barva) vyhlašuji na pátek 25.9.2020 ředitelské volno dle § 24 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve dnech 25.9.2020 –27.9.2020 proběhne dezinfekce všech objektů konzervatoře. Z těchto důvodů bude ukončena výuka 24.9.2020 ve 13:00 hodin (zrušení odpolední výuky). Studenti z domova mládeže budou postupovat dle odjezdového harmonogramu a pokynů vychovatelů

 
04.09.2020 12:20
Žádosti studentů

Žádosti studentů jsou k dispozici v záložce - O studiu.

 
04.06.2020 21:10
PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ NAUKY - ZMĚNA

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla
otevírá ve školním roce 2020 / 2021

PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ NAUKY


Z důvodu mimořádných opatření je zahájení kurzu posunuto na začátek listopadu. Počet lekcí bude zachován, přihlášené účastníky budeme včas informovat.

 

- vyučovací čas PONDĚLÍ 17–18 h (rozsah 60 min)

- 15 lekcí (7. 9. 2020 – 4. 1. 2021)

- kapacita skupiny 8 – 15 zájemců
KURZ BUDE OTEVŘEN V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO POČTU UCHAZEČŮ

- NÁPLŇ – upevňování a rozšiřování znalostí z HUDEBNÍ TEORIE
- získávání a procvičování PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ

- v závěru možnost CVIČNÉ VERZE TESTU k talentovým zkouškám 2021 / 2022

- absolvování kurzu nemá vliv na rozhodování výsledků přijímacího řízení


KURZOVNÉ 1.500,-
(platba předem – hotově na ekonomickém oddělení
nebo převodem na účet 123-12234031 / 0710, v. s. datum narození uchazeče)

PŘIHLÁŠKA – k dispozici ZDE (formulář PDF)
- odevzdání v tištěné podobě do 4. 9. na studijní oddělení KJD

HODNOCENÍ – formou konzultace (průběžné po skončení lekce, celkové po skončení kurzu)

 
04.05.2020 14:27
Klavírní recitál Ráchel Skleničkové

Klavírní recitál přeložený na květen 2020 se s ohledem na krizová opatření ruší a přesouvá na podzim 2020. Termín koncertu bude včas oznámen.

 
15.09.2019 18:11
Den otevřených dvěří 24. 10. 2019

Pro zájemce o studium hudebního a pěveckého oboru v konzervatoři a ladičského oboru se zaměřením ladění nebo klavírnictví ve střední škole.

Připravujeme pro Vás možnost individálních konzultací s pedagogy jednotlivých oborů, možnost vyzkoušet si „nanečisto“ test z hudební teorie, konzultaci v předmětech speciální péče a především prohlédnout si prostory školy, domova mládeže a také vstoupit do vyučovací hodiny.

NABÍDKA HUDEBNÍ TEORIE

9. 40 – 10. 25  v učebně č.  9 – možnost navštívit výuku VŠEOBECNÉ HUDEBNÍ NAUKY 1. ročníku

10. 30 – 11. 30 v učebnách č. 1 a 4 - možnost vyzkoušet nanečisto test z HUDEBNÍ TEORIE s následnou konzultací požadavků  pro vzdělávání v  konzervatoři

13. 00 – 14. 00  v komorním sále - možnost vyzkoušet nanečisto test z HUDEBNÍ TEORIE s následnou konzultací požadavků  pro vzdělávání v  konzervatoři

 
09.09.2019 19:22
Nové telefonní číslo

Domov mládeže - Za Poříčskou branou 15, Karlín

224 915 984

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  19