Aktuálně

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  18
 
06.11.2020 13:21
Talentové zkoušky 2021

Vážení uchazeči, zákonní zástupci,

díky epidemiologickému stavu v ČR a nařízením Vlády ČR jsme byli nuceni zrušit den otevřených dveří  (10.11.2020) na naší konzervatoři.

Přesto se Vám v této době, kdy se rozhoduje o pokračování ve studiu na střední škole, snažíme umožnit, abyste získali potřebné informace o střední ladičské škole, o konzervatoři, i o domově mládeže. Připravili jsme pro Vás telefonní kontakty. Pokud budete potřebovat se dozvědět podrobnosti o studiu na naší škole nebo i domluvit individuální konzultace týkající se Vaší přípravy k talentovým zkouškám, budou Vám k dispozici níže uvedení pedagogové.

Kontakty

 
02.11.2020 20:11
Zrušení dne otevřených dveří

V souvislosti s Usnesením Vlády ČR č. 1112 je 10.11.2020 zrušen Den otevřených dveří.

 
02.11.2020 17:21
Aktuální informace

Usnesením Vlády ČR č. 1112 ze dne 30.10.2020 byla prodloužena krizová opatření a to: s účinností ode dne 2.11.2020 od 0:00 hod do 20.11.2020 do 23:59 hod. je prodloužen nouzový stav.

Omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon spočívající v zákazu osobní přípomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona s vyjímkou

- praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízení a zařízeních v sociálních služeb

- škol zařízených při zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

- škol zřízených MSČR. 

 
22.10.2020 11:17
Zrušení kurzu

Zrušení kurzu "Základy ladění a klavnírnických oprav"

 
19.10.2020 13:04
Zrušení Kurzu hudební nauky

Vyjářdření ředitelky školy k Připravnému kurzu hudební nauky pro školní rok 2020-2021

 
13.10.2020 13:02
Aktuální informace - usnesení vlády ČR

Usnesením vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020 a v návaznosti na Usnesení  vlády ČR č. 957 se omezuje s účinností od 14.10.2020 od 0:00 hod do 1.11.2020 do 23:59 hod. dle bodu 3:

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon a to, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona s výjimkou škol zařízených při zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených MVČR  a  praktických škol jednoletých a dvouletých.

Z výše uvedeného vyplývá (pro studenty a žáky KJD se nic nemění), že:

od 14.10.2020 do 25.2020 probíhá distanční výuka

od 26.10.2020 do 1.11.2020 jsou podzimní prázdniny tj. výuka neprobíhá ani distančně!

Co bude od 2. 11. 2020, budeme informovat.

 
13.10.2020 10:10
Termíny přijímacích talentových zkoušek pro šk. rok 2020-2021

Přijímací talentové zkoušky pro šk. rok 2020/2021 se konají:

1. termín 11. ledna 2021 (střední škola); 12.–15. 1. 2021 (konzervatoř)
2. termín 25.–26. ledna 2021 (střední škola i konzervatoř)

 
09.10.2020 10:58
Informace pro studenty

Usnesením Vlády ČR č. 997 ze dne 8.10.2020 byla přijata krizová opatření a to:súčinností ode dne 12.10.2020 od 0:00 hod do 25.10.2020 do 23:55 dle bodu 2:

Omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon spočívající vzákazu osobní přípomnosti žáků a studentůna středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání vkonzervatoři podle školského zákona svyjímkou-povinné školní docházky-praktického vyučování a praktické přípravy-škol zařízených při zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy-škol zřízených MVČR-praktických škol jednoletých a dvouletých.Zvýše uvedeného Nařízení vyplývá pro KJD distanční výuka pokračuje do 25. 10.2020 pro pedagogické pracovníky, studenty, žáky.

Dále Opatřením ministra školství č.j. MSMT-39185/2020-1 ze dne 8.10.2020 pro dny 26.10.2020 a 27.10.2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání vkonzervatořipodle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona bez výjimkytj. prodlužují se podzimní prázdniny a to:od 26.10.2020 do 30.10.2020

 
01.10.2020 14:53
Distanční výuka

Nařízení HSHMP č.15/2020 čj. HSHMP 62585/2020 ze dne 1.10.2020 (dále jen „Nařízení“).

S účinností od 5.10.2020 od 0:00 hod do 18.10.2020 do 23.59 hod. se nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, spočívající v zákazu osobní přípomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona s výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy, škol zařízených při zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených MVČR-praktických škol jednoletých a dvouletých. 

Z výše uvedeného Nařízení vyplývá pro KJD distanční výuka od 5.10. 2020 do 16.10.2020 pro pedagogické pracovníky, studenty, žáky a omezený režim pro provozní zaměstnance dle individuální domluvy.

 
21.09.2020 13:30
Ředitelské volno

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v Praze (dokument MZCR 15757/2020-31/MIM/KAN – Stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví : Covid-19 tzv. „semaforu“ –je zaznamenán III. stupeň pohotovosti –narůstající a přetrvávající komunitivní přenos –červená barva) vyhlašuji na pátek 25.9.2020 ředitelské volno dle § 24 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve dnech 25.9.2020 –27.9.2020 proběhne dezinfekce všech objektů konzervatoře. Z těchto důvodů bude ukončena výuka 24.9.2020 ve 13:00 hodin (zrušení odpolední výuky). Studenti z domova mládeže budou postupovat dle odjezdového harmonogramu a pokynů vychovatelů

 
Stránka:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  18