Aktuálně

 
14.04.2020 14:00
Prodloužení termínu pro zasílání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení do 30. května 2020

 

Ředitelka školy prodlužuje termín pro zasílání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení, vyhlášeného v souladu s § 62 a § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky vládou České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, a dále s ohledem na přijetí souvisejících usneseních vlády o krizových opatřeních.

Termín pro zasílání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání je prodloužen do 30. května 2020.

Termín konání talentových zkoušek bude stanoven po ukončení krizových opatření.

V Paze 14. 4. 2020

 
Ukázat všechny aktuality