Aktuálně

 
24.03.2020 10:12

Informace o mimořádných opatřeních - březen 2020

 

-------------------------------

24. 3. 2020

Opatření k 24. 3. 2020
Na základě Usnesení vlády o přijetí krizového opatření trvá nadále zákaz vstupu do budov Konzervatoře a střední školy Jana Deyla. Zároveň trvá zrušení všech akcí školy.

Distanční forma výuky s prioritou profilových předmětů (hlavní obory, maturitní předměty a předměty k absolventské a závěrečné zkoušce) probíhá dle pokynů jednotlivých vyučujících.

Žáci dostávají informace prostřednictvím webových stránek školy, školního e-mailu a systému Škola Online.

 -------------------------------

 16. 3. 2020

Opatření k 16. 3. 2020
Na základě Usnesení vlády o přijetí krizového opatření není vstup do budovy Konzervatoře a střední školy do odvolání nadále povolen.

Distanční forma výuky bude probíhat dle pokynů jednotlivých vyučujících. Žáci obdrží informace prostřednictvím školního e-mailu.

 -------------------------------

 11. 3. 2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se od středy 11. 3. 2020 do odvolání ruší veškerá výuka, koncerty a školní akce v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla.

Sledujte webové stránky školy ohledně dalšího vývoje.

MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka školy

 
Ukázat všechny aktuality