Aktuálně

 
05.03.2019 18:58

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

v souladu s § 62 a § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2019–2020
pro obory:

Konzervatoř:

Obor 82-44-P/01 Hudba denní forma vzdělávání v délce 6 roků
- zaměření hra na klavír
- zaměření hra na dechové nástroje dřevěné
- skladba

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4 roky, studijní zaměření Ladění též zkrácené studium v délce 2 roky
- zaměření Ladění
- zaměření Klavírnictví

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 12. dubna 2019.

Termín Obor a zaměření předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
25. 4. 2019

82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

  • - zaměření Ladění
  • - zaměření Klavírnictví
7

82-44-P/01 Hudba

  • - zaměření hra na klavír
  • - zaměření hra na dechové nástroje dřevěné
  • - skladba
3

 

V Praze 4. 3. 2019

MgA. Naděžda Ostřanská
ředitelka školy

 
Požadavky pro 2. kolo přijímacího řízení 2019–2020 (dokument PDF)

 
Ukázat všechny aktuality