Aktuálně

 
02.06.2017 10:25

Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla

vyhlašuje

v souladu s § 60f a § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších úprav

3. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 19. června 2017


pro tyto obory:

Konzervatoř:

Obor 82-44-P/01 Hudba denní forma vzdělávání v délce 6 roků

Střední škola:

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů - denní forma vzdělávání v délce 4, zkrácené studium v délce 2 roky (vhodné pro maturanty středních škol nebo absolventy konzervatoří)

Obor 82-44-J/01 Ladění klavíru kulturní činnost - denní forma dělávání v délce 2 roky
-  zaměření Hudebně kulturní činnost
-  zaměření Ladění klavíru

 

Termín konání talentové zkoušky a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory

 Termín obory  předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
28. 6. 2017  82-44-M/02 Ladění klavírů  6
 82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Ladění klavíru  5
82-44-J/01 Ladění klavíru a kulturní činnost – zaměření Hudebně kulturní činnost   3
 82-44-P/01 Hudba  7

 

Podrobné informace k náležitostem přihlášky, kritériím přijímacího řízení a požadavkům pro jednotlivé obory jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci přijímací řízení.

Od školního roku 2017/018 škola přijímá ke vzdělávání rovněž v oborech střední školy uchazeče jak se speciálními vzdělávacími potřebami tak uchazeče intaktní.

 

MgA. Naděžda Ostřanská
ředitelka školy

 
Ukázat všechny aktuality