Aktuálně

 
Stránka:
<
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  17
 
04.06.2020 21:10

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla
otevírá ve školním roce 2020 / 2021

PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ NAUKY

- vyučovací čas PONDĚLÍ 17–18 h (rozsah 60 min)

- 15 lekcí (7. 9. 2020 – 4. 1. 2021)

- kapacita skupiny 8 – 15 zájemců
KURZ BUDE OTEVŘEN V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO POČTU UCHAZEČŮ

- NÁPLŇ – upevňování a rozšiřování znalostí z HUDEBNÍ TEORIE
- získávání a procvičování PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ

- v závěru možnost CVIČNÉ VERZE TESTU k talentovým zkouškám 2021 / 2022

- absolvování kurzu nemá vliv na rozhodování výsledků přijímacího řízení


KURZOVNÉ 1.500,-
(platba předem – hotově na ekonomickém oddělení
nebo převodem na účet 123-12234031 / 0710, v. s. datum narození uchazeče)

PŘIHLÁŠKA – k dispozici ZDE (formulář PDF)
- odevzdání v tištěné podobě do 4. 9. na studijní oddělení KJD

HODNOCENÍ – formou konzultace (průběžné po skončení lekce, celkové po skončení kurzu)

 
04.05.2020 14:27

Klavírní recitál přeložený na květen 2020 se s ohledem na krizová opatření ruší a přesouvá na podzim 2020. Termín koncertu bude včas oznámen.

 
14.04.2020 14:00
Prodloužení termínu pro zasílání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení do 30. května 2020

 

Ředitelka školy prodlužuje termín pro zasílání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení, vyhlášeného v souladu s § 62 a § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky vládou České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, a dále s ohledem na přijetí souvisejících usneseních vlády o krizových opatřeních.

Termín pro zasílání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání je prodloužen do 30. května 2020.

Termín konání talentových zkoušek bude stanoven po ukončení krizových opatření.

V Paze 14. 4. 2020

 
24.03.2020 10:12

Informace o mimořádných opatřeních - březen 2020

 

-------------------------------

24. 3. 2020

Opatření k 24. 3. 2020
Na základě Usnesení vlády o přijetí krizového opatření trvá nadále zákaz vstupu do budov Konzervatoře a střední školy Jana Deyla. Zároveň trvá zrušení všech akcí školy.

Distanční forma výuky s prioritou profilových předmětů (hlavní obory, maturitní předměty a předměty k absolventské a závěrečné zkoušce) probíhá dle pokynů jednotlivých vyučujících.

Žáci dostávají informace prostřednictvím webových stránek školy, školního e-mailu a systému Škola Online.

 -------------------------------

 16. 3. 2020

Opatření k 16. 3. 2020
Na základě Usnesení vlády o přijetí krizového opatření není vstup do budovy Konzervatoře a střední školy do odvolání nadále povolen.

Distanční forma výuky bude probíhat dle pokynů jednotlivých vyučujících. Žáci obdrží informace prostřednictvím školního e-mailu.

 -------------------------------

 11. 3. 2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se od středy 11. 3. 2020 do odvolání ruší veškerá výuka, koncerty a školní akce v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla.

Sledujte webové stránky školy ohledně dalšího vývoje.

MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka školy

 
16.03.2020 10:48

Původně plánovaný koncert 17. března 2020 je přesunut na 26. května 2020 od 19:30 hodin

 
24.02.2020 20:57


Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2020–2021

které se koná formou talentové zkoušky.

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 17. dubna 2020.

podrobnosti (Dokument PDF)

 
05.02.2020 06:08
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla


Výsledková listina - Střední škola (dokument PDF)

Výsledková listina - Konzervatoř (dokument PDF)

 
20.01.2020 16:28

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření ladění
registrační číslo výsledek
8 uspěl(a)
10 uspěl(a)
15 uspěl(a)
2 uspěl(a)
6 neuspěl(a)
3 neuspěl(a)
9 neuspěl(a)

 

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření klavírnictví
registrační číslo výsledek
16 uspěl(a)
13 uspěl(a)
12 uspěl(a)

 

Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně, pokračují v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve ve středu 5. února 2020.

 

 
Stránka:
<
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  17