Aktuálně

 
Stránka:
<
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  16
 
24.03.2020 10:12

Informace o mimořádných opatřeních - březen 2020

 

-------------------------------

24. 3. 2020

Opatření k 24. 3. 2020
Na základě Usnesení vlády o přijetí krizového opatření trvá nadále zákaz vstupu do budov Konzervatoře a střední školy Jana Deyla. Zároveň trvá zrušení všech akcí školy.

Distanční forma výuky s prioritou profilových předmětů (hlavní obory, maturitní předměty a předměty k absolventské a závěrečné zkoušce) probíhá dle pokynů jednotlivých vyučujících.

Žáci dostávají informace prostřednictvím webových stránek školy, školního e-mailu a systému Škola Online.

 -------------------------------

 16. 3. 2020

Opatření k 16. 3. 2020
Na základě Usnesení vlády o přijetí krizového opatření není vstup do budovy Konzervatoře a střední školy do odvolání nadále povolen.

Distanční forma výuky bude probíhat dle pokynů jednotlivých vyučujících. Žáci obdrží informace prostřednictvím školního e-mailu.

 -------------------------------

 11. 3. 2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se od středy 11. 3. 2020 do odvolání ruší veškerá výuka, koncerty a školní akce v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla.

Sledujte webové stránky školy ohledně dalšího vývoje.

MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka školy

 
16.03.2020 10:48

Původně plánovaný koncert 17. března 2020 je přesunut na 26. května 2020 od 19:30 hodin

 
24.02.2020 20:57


Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2020–2021

které se koná formou talentové zkoušky.

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 17. dubna 2020.

podrobnosti (Dokument PDF)

 
05.02.2020 06:08
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla


Výsledková listina - Střední škola (dokument PDF)

Výsledková listina - Konzervatoř (dokument PDF)

 
20.01.2020 16:28

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření ladění
registrační číslo výsledek
8 uspěl(a)
10 uspěl(a)
15 uspěl(a)
2 uspěl(a)
6 neuspěl(a)
3 neuspěl(a)
9 neuspěl(a)

 

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření klavírnictví
registrační číslo výsledek
16 uspěl(a)
13 uspěl(a)
12 uspěl(a)

 

Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně, pokračují v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve ve středu 5. února 2020.

 

 
05.10.2019 17:55


Ředitelka Konzervatoře a střední školy Jana Deyla
vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2020–2021

které se koná formou talentové zkoušky.

Přihlášky jsou přijímány nejpozději do 30. listopadu 2019.

podrobnosti (Dokument PDF)

 
15.09.2019 18:11
Den otevřených dvěří 24. 10. 2019

Pro zájemce o studium hudebního a pěveckého oboru v konzervatoři a ladičského oboru se zaměřením ladění nebo klavírnictví ve střední škole.

Připravujeme pro Vás možnost individálních konzultací s pedagogy jednotlivých oborů, možnost vyzkoušet si „nanečisto“ test z hudební teorie, konzultaci v předmětech speciální péče a především prohlédnout si prostory školy, domova mládeže a také vstoupit do vyučovací hodiny.

NABÍDKA HUDEBNÍ TEORIE

9. 40 – 10. 25  v učebně č.  9 – možnost navštívit výuku VŠEOBECNÉ HUDEBNÍ NAUKY 1. ročníku

10. 30 – 11. 30 v učebnách č. 1 a 4 - možnost vyzkoušet nanečisto test z HUDEBNÍ TEORIE s následnou konzultací požadavků  pro vzdělávání v  konzervatoři

13. 00 – 14. 00  v komorním sále - možnost vyzkoušet nanečisto test z HUDEBNÍ TEORIE s následnou konzultací požadavků  pro vzdělávání v  konzervatoři

 
05.09.2019 13:20
Maturitní zkoušky v náhradním a opravném termínu

se konají 18. a 19. září 2019.

Zahájení zkoušek je naplánováno v 8:30 ve středu 18. září 2019 v koncertním sále

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury 18. září od 8:30 do 9:25

Ústní zkouška z anglického jazyka 18. září od 10:00 do 11:30

Praktická zkouška z hlavního oboru 18. září od 11:50 do 12:30

Ústní zkouška z dějin hudby 19. září od 9:15 do 10:00

Ústní zkouška z hudební teorie 19. září od 10:30 do 11:00

 
Stránka:
<
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ...  16