PhDr. Zuzana Mudrová

 

předměty speciální přípravy - prostorová orientace

PhDr. Zuzana Mudrová vystudovala Speciální pedagogiku - učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Státní závěrečnou zkoušku má z předmětu Tyflopedie, Surdopedie a Praktické činnosti (Ergoterapie). V letech 1998 - 2000 se podílela na primární prevenci návykových látek pro děti školního věku formou psychologických her, 6 let působila na Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, rok a půl pracovala v Institutu rehabilitace ZP jako odborný asistent a instruktor prostorové orientace. Absolvovala také kurz Zdravotníka ZA pořádaný Českým červeným křížem a další kurzy v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Nyní pracuje jako instruktor, pedagog a asistent pedagoga na Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené a zároveň jako zrakový terapeut v Soukromé oční ordinaci MUDr. Anny Zobanové. Zvládá teorii i praxi v oblasti speciálně pedagogické problematiky, péče, diagnostiky a komplexní rehabilitace. Účastní se i přednáškové a publikační činnosti.