Zbigniew Janusz

 

povinný klavír

Zbygniew Janusz Absolvoval hudební školu ve Wroclawi (Polsko). Na Konzervatoři a ladičské škole pro zrakově postiženou mládež (dnešní KJD) dokončil obor ladění klavírů a pokračoval ve studiu v oboru klavír u prof. Františka Malého a klarinet u prof. Jiřího Urbana. Studium ukončil absolutoriem (1992 klavír, 1994 klarinet). Od roku 1991 pracuje se zrakově postiženými dětmi a mládeží. (8 let na ZŠ pro žáky se zbytky zraku v Praze). Na Konzervatoři J. Deyla a střední škole pro zrakově postižené působí od roku 1999. Vyučuje na ZUŠ pro zrakově postižené (Škola Jaroslava Ježka) a působí jako lektor a korepetitor ve Studiu Oáza pro lidi s mentálním postižením. Absolvoval mnoho vzdělávacích programů v rámci Celoživotního vzdělávání zrakově postižených učitelů hudby v oboru klavír, klarinet, zobcová flétna. Dále semináře muzikoterapie a třísemestrální studium speciální pedagogiky zrakově postižených. Vede soubor Musica pro Sancta Cecilia (složený převážně ze zrakově postižených učitelů hudby - absolventů KJD), zabývající se interpretací staré hudby, kterým nahrál 5 CD.