Václava Rejlková

 

hra na kytaru

Václava Rejlkovástudovala hru na kytaru na Pražské konzervatoři u profesora Jiřího Jirmala a zpěv ve třídě profesorky Libuše Domanínské. V průběhu studia se zúčastnila mezinárodní kytarové soutěže Radio France v Paříži, kde ve finále získala 3. cenu. Po absolutoriu konzervatoře se věnovala jak koncertní, tak pedagogické činnosti. Vyučovala hru na kytaru na LŠU v Praze 9 a později na Konzervatoři Jana Deyla, kde nyní působí již více než 20 let. Své bohaté pedagogické zkušenosti prohloubila studiem oboru Psychologie a pedagogika na pražské Akademii múzických umění. Mezi jejími studenty a absolventy je značná část žáků se zrakovým postižením. S jejich výukou získala Václava Rejlková bohaté zkušenosti. Většina jejích absolventů se úspěšně uplatňuje v praxi jak pedagogicky, tak koncertně. Za všechny jmenujme aspoň Martina Rouse v oblasti hudby folkové a Filipa Moravce v hudbě klasické.