PhDr. Pavlína Šumníková, PhD.

 

PhDr. Pavlína Šumníková, PhD.

Předměty speciální přípravy - prostorová orientace

Pracuje jako odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Její specializací je edukace osob se zrakovým a kombinovaným postižením. Účastní se řady českých i zahraničních výzkumných projektů. V roce 2010 byla hlavní garantkou kurzu celoživotního vzdělávání: Speciální pedagogika se zaměřením na mobilitu osob se zrakovým postižením. Na Konzervatoři Jana Deyla pracuje od roku 2012 jako vedoucí Oddělení předmětů speciální přípravy, vyučuje předmět Prostorová orientace