Pavel Vrba

 

Pavel Vrba

klavírní improvizace, korepeptice pohybové výchovy

Absolvoval varhanní (1961-67) a dirigentské (1967-70) oddělení pražské konzervatoře. V té době již ale spolupracoval jako aranžér a dirigent s některými skupinami převážně z oblasti populární hudby (např. vokální skupina Fortuna – LP deska u fy Supraphon, Petr Novák – 1. LP deska u fy Panton). V čs. televizi se podílel jako dirigent na natočení hudby k několika televizním inscenacím. V sedmdesátých letech se též stal členem autorského svazu (OSA). Od roku 1974 začal působit jako učitel v nejrůznějších hudebních školách (převážně jako korepetitor tanečního oddělení). Na Deylově konzervatoři působí od osmdesátých let, nejdříve jako učitel harmonie na dílčí úvazek, později přibyly další předměty a úvazek se rozšířil. Pro výuku postupně sepsal učební texty (Harmonie tonálního systému se zřetelem k harmonickému pohybu). Výuková verze pro potřebu studentů konzervatoře je k dispozici též v bodovém písmu. V roce 1992 ukončil postgraduální kurz hudební teorie na pražské HAMU u prof. K. Risingera. V současnosti vyučuje improvizaci, hudební nauku, intonaci aj.