Mgr. Miroslav Kubička

 

hudební teorie, skladba

Mgr. Miroslav Kubička pochází z Písku. Během středoškolských studií (1967-70) dojížděl do Prahy na soukromé konzultace k prof. Zdeňku Hůlovi, který ho vedl v hudební teorii i kompozici. Roku 1970 byl přijat na pražskou AMU do třídy prof. Jiřího Pauera. Své skladatelské zkušenosti dále rozšiřoval na letních mistrovských kurzech Franca Donatoniho v italské Sieně (1973) a v letech 1977-79 absolvoval postgraduální studium hudební teorie u prof. Karla Risingera na AMU. Je členem Společnosti českých skladatelů při AHUV a mluvčím sdružení pro provozování hudby HARMONIA. Jeho skladby, především komorní, jsou uváděny na koncertech u nás i v zahraničí. Řadu z nich vydalo nakladatelství Editio Bärenreiter Praha a hudební nakladatelství Českého rozhlasu a jsou nahrány jak v Českém rozhlase tak i na LP deskách či CD nosičích. K významnějším provedením z poslední doby náleží například premiéra „Tří fresek“ pro smíšený a dětský (ženský) sbor, varhany a bicí na slova staré české poezie v r. 2002 v Avignonu u příležitosti České kulturní sezóny ve Francii nebo uvedení Dvojkoncertu pro housle, klavír a komorní orchestr na festivalu Pražské premiéry v r. 2009. V r. 2010 byly vybrány Hrátky hravé i dravé pro kontrabas a klavír jako povinná skladba Mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Simandla v Blatné a v r. 2011 na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro zazněl Kvartet in C pro flétnu, housle, violoncello a klavír.