Mgr. Milan Arner

 

Dějiny hudby, bodový notopis

Mgr. Milan Arner vystudoval dva obory na Konzervatoři Jana Deyla, hru na klarinet u Jiřího Urbana a hru na klavír u Ivy Skalákové. Následně vystudoval magisterské studium oboru hudební věda na FFUK. Za magisterskou práci, která se zabývala folklórními prvky v díle George Enesca, získal r. 2003 Bolzanovu cenu Univerzity Karlovy. V letech 2001-2002 absolvoval studijní stáž na Státním specializovaném institutu umění v Moskvě, kde studoval hru na klarinet a komorní hru. Od r. 2003 působí  v Konzervatoři Jana Deyla a v ZUŠ A.Voborského v Praze 4. Jako klarinetista hraje již řadu let v duu se svou manželkou, kytaristkou Petrou Arnerovou. Společně koncertovali ve třinácti zemích Evropy. Jako sólista účinkoval M. Arner s několika orchestry, např. s Petrohradskou filharmonií, moskevským Komorním orchestrem Kremlin, Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií atd. Spolupracoval, např. s dirigenty Leošem Svárovským, Petrem Vronským, Michailem Rachlevským aj., koncertoval též s klarinetistkou Ludmilou Peterkovou a ruským nevidomým klarinetistou Vadimem Titovem. V současné době je Milan Arner místopředsedou Klubu učitelů hudby se zrakovým postižením. Podílí se na organizaci školení pro zrakově postižené učitele hudby, přednášel též pro učitele ZUŠ, pracovníky SPC a rodiče integrovaně vzdělávaných dětí v rámci projektu „Hudba ve tmě“.