Mgr. Michaela Černá

 

Mgr. Michaela Černá (vyučované předměty: Anglický jazyk, Dějiny kultury, Kulturní dějiny; Školní metodik prevence) - po studiu Gymnázia s esteticko-výchovným zaměřením absolvovala roční pomaturitní studium na Akademii Jana Amose Komenského - obor Anglický jazyk, poté byla přijata na bakalářský obor Humanistika, po roce začala souběžně studovat druhý bakalářský obor Archeologie, titul Mgr. získala na navazujícím magisterském programu Archeologie. Po ukončení vysoké školy absolvovala Studium pedagogiky, Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů, v současné době studuje Studium v oblasti pedagogických věd (dříve doplňující pedagogické studium) - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na ÚPRPŠ UK. Zároveň průběžně navštěvuje semináře, konference a další vzdělávací akce týkající se výuky angličtiny, problematiky sociálně patologických jevů a další. Na Konzervatoři Jana Deyla vyučuje od září 2005.