Maturity a absolutoria

 

Rozhodnutí ředitelky školy 2022–2023

Organizace absolventské zkoušky pro školní rok 2022/2023 dokument PDF

Maturitní kalendář školního roku 2022-23 dokument PDF

Formulář - Přihláška k maturitě editovatelný dokument PDF

Seznam literatury 2022-23 dokument PDF

Maturitní otázky - angličtina 2022-23 dokument PDF

Maturitní otázky - dějiny hudby a hudební teorie 2022-23 dokument PDF

Maturitní otázky - technologie opravárenství, opravárenství a ladění klavírů 2022-23 dokument PDF

Témata k absolutoriu pro školní rok 2022–2023

 

Rozhodnutí ředitelky školy 2021–2022

Informace k hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 dokument PDF

Jmenování členů komise pro maturitní zkoušku dokument PDF

Jmenování členů komise pro absolutoria dokument PDF

Dodatek k Organizaci MZ a Absolutorií 2021-2022

Organizace MZ a Absolutorií 2021-2022 dokument PDF - scan

Organizace školního roku 2021-2022

Rozhodnutí 37-2021 Seznam literatury 2021-2022 dokument PDF - scan

Rozhodnutí 38-2021 Témata pro CJ 2021-2022 dokument PDF - scan

Rozhodnutí 39-2021 Témata DH a HT 2021-2022 dokument PDF - scan

Rozhodnutí 40-2021 Témata TO ZO ladění klavírů 2021-2022 dokument PDF - scan
Rozhodnutí ředitelky školy 2020–2021

Organizace školního roku 2021 – 2022 (MZ a AZ č. 1)

Rozhodnutí 12 - 2020 Literatura

Rozhodnutí 14 - 2020 Cizí jazyk

Rozhodnutí 15 - 2020 Dějiny hudby, Hudební teorie

Rozhodnutí 24 - Jmenování členů komise pro absolutoria

Rozhodnutí č. 25 - Maturitní zkouška a absolventská zkouška ve školním roce 2020-2021

Přihláška k ústní maturitní zkoušce z CJL

Rozhodnutí č. 27 - Jmenování členů komise pro maturitní zkoušku

Organizace školního roku - dodatek č.3

Organizace školního roku - dodatek č. 4

Příloha k dodatku č. 4 - MŠMT Maturitní zkoušky - dodatek

Rozhodnutí č. 29 - Jmenování členů komise pro maturitní zkoušku a termín konání podzimních MZ

Rozhodnutí č. 30 - Jmenování členů komise pro absolutoria a termín konání podzimních ABS

Rozhodnutí č. 33 - podzimní termín absolutorií

Rozhodnutí č. 34 - podzimní termín MZ