PaedDr. Marie Wiesnerová

 

hra na klavír, korepetice

PaedDr. Marie Wiesnerová Konzervatoř absolvovala v Ostravě ve třídě prof. Z. Duchoslava. Studia ukončila Symfonickou básní C.Francka - Džinové pro klavír a orchestr se Státní filharmonií Ostrava. Dále se vzdělávala na VŠMU v Bratislavě u prof. M. Lapšanského a na AMU v Praze u I. Moravce, B. Krajného a K. Bilynské. Během studií se zúčastnila soutěží – je držitelkou 3. ceny v soutěži O cenu Beethovenova Hradce a zvláštní ceny ČHF za nejlepší provedení české soudobé skladby, pravidelně se účastnila klavírních kurzů E. Indjice. Své vzdělání si rozšířila ve studiu speciální pedagogiky (v rámci celoživotního vzdělávání) a na Univerzitě v Prešově, kde získala titul PaedDr. Na Konzervatoři Jana Deyla vyučuje od roku 2000 hře na klavír a korepetuje. Věnuje se komorní a sólové hře. Vystupovala v Polsku, Německu, Slovensku, Itálii, Anglii a Francii.