MUDr. Jitka Vydrová

 

fyziologie, hygiena hlasu a fonetika

MUDr. Jitka Vydrovápo promoci na 1. lékařské fakultě University Karlovy pracovala na ORL klinice ILF v Praze. Od roku 1995 je ředitelkou Polikliniky ambulantních specialistů v Praze 4, kde zároveň vede oddělení ORL. V roce 2008 založila Hlasové a sluchové centrum Praha, které se profiluje jako superspecializované diagnostické a terapeutické pracoviště pro poruchy hlasu a sluchu se zvláštním zaměřením na umělecký hlas. V rámci Hlasového a sluchového centra Praha provozuje Školu hlasové a mluvní výchovy. Zasedá v porotách mezinárodních pěveckých soutěží. Je předsedkyní správní rady obecně prospěšné společnosti Hlasové centrum o.p.s., které podporuje mladé umělce a udílí ceny za významné pěvecké výkony. Od roku 2000 vyučuje na Pražské konzervatoři fyziologii a hygienu hlasu. Zároveň přednáší na Divadelní fakultě AMU fonetiku a fyziologii hlasu. Na PaedF UK a PF UK v Praze přednáší základy fysiologie a hygieny hlasu. Od roku 2010 vyučuje i na Deylově a Mezinárodní konzervatoři. Je členkou Výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Pravidelně přednáší na českých a mezinárodních symposiích zejména o problematice hlasu. Je autorka učebnice pro umělecké školy „Fysiologie a hygiena hlasu“ a knihy „Rady ke zpívání“. Každoročně pořádá symposium „Umělecký hlas“.