Mgr. Jiří Urban

 

hra na klarinet

Mgr. Jiří Urban Absolvent Pražské konzervatoře u prof. Janouše. Studium na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Etlíka a prof. Kostohryze ukončil absolventským koncertem s Teplickou filharmonií. Od roku 1983 působí jako učitel na konzervatoři a LŠ J. Deyla a od roku 1988 také jako vedoucí dechového oddělení Konzervatoře a LŠ J. Deyla. Spolupracuje jako dopisovatel do časopisu Hudebník – příloha časopisu Zora. Je jednatelem a vedoucím souboru Chorea Bohemica. V posledních letech působí také jako předseda maturitní komise na Pražské konzervatoři.