Mgr. Jiří Kozina, Ph.D.

 

dějiny hudby, historicko-estetický seminář

Mgr. Jiří Kozina Ph.D. studoval Vojenskou hudební školu – konzervatoř Roudnice – obory tuba a kontrabas. Pokračoval na FFUK v oboru muzikologie a na UPOL v doktorandském studiu. Působil jako koncertní mistr Ústřední hudby ČSLA, dále jako odborný pracovník MČH – Muzea Bedřicha Smetany, jako vědecký pracovník a vedoucí knihovny ÚHV AV ČR a profesor hudební teorie a dějin hudby na Konzervatoři Duncan centre a Taneční konzervatoři Ivo Váni Psoty v Praze. V současné době působí jako pedagog na Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené a Konzervatoři Duncan centre.