MgA. Jana Köhlerová

 

hra na klavír

MgA. Jana Köhlerová se narodila v Ostravě. Během studií na Konzervatoři v Ostravě ve třídě prof. Zdeňka Duchoslava se zúčastnila mnoha významných koncertů a několika soutěží – je laureátkou mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec. Školu ukončila koncertem se Státní filharmonií Ostrava Koncertem G dur M.Ravela. Poté byla přijata na AMU v Praze do třídy prof. Jana Panenky, později byla žačkou prof. Františka Raucha a jeho aspiranta Ivana Klánského. Komorní hru studovala u prof. Josefa Hály.
Zúčastnila se 2měsíčního klavírního kurzu v italské Sieně (prof. Agosta) a 14denního studijního pobytu v Petrohradě (Leningradě). V 80. a 90. létech se též věnovala koncertní činnosti v komorních souborech (s houslistou J. Opšitošem a v Tre Maestri da Boemia). Již během studií učila na Konzervatoři v Teplicích hlavní obor, po úspěšně vykonaném konkurzu nastoupila na Konzervatoř Jana Deyla, kde vyučuje hlavní obor, II. obor a komorní hru a vykonává zde funkci vedoucí oddělení.
V 90. létech rovněž vyučovala klavír na Soukromé pěvecké konzervatoři a na Gymnáziu hl. města Prahy, kde působí dodnes. Absolvovala semináře „Speciální pedagogika v procesu hudebního vzdělávání zrakově postižených“, „Využití speciálních optických pomůcek ve výuce a příjmu informací u žáků se ZP“, „Hudební fyziologie“.