Mgr. Jana Havlíčková

 

cizí jazyky

Mgr. Jana Havlíčková získala mezinárodní certifikát ZMP. Od roku 1996 studovala na UJEP fakultě pedagogické v Ústí nad Labem obor germanistika. V rámci studia absolvovala roční stipendijní pobyt na TU Dresden v Sasku, kde se věnovala hlavně oboru DaF (Deutsch als Fremdsprache), dále studiu anglického jazyka. V roce 2006 složila státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka. Své vzdělání si rozšířila v rámci celoživotního vzdělávání na UK v Praze (speciální pedagogika zaměřená zejména na vzdělávání zrakově postižených). Je certifikovaným hodnotitelem CERMAT písemných prací v AJ a NJ, dále hodnotitelem ústních zkoušek AJ a NJ a zadavatelem, vše i pro žáky s PUP. Dále se vzdělává v oblasti didaktiky cizích jazyků, navštěvuje semináře CERMAT pro hodnotitele i zadavatele, překládá texty z i do cizích jazyků (AJ, NJ), spolupracuje s agenturou Scio (oponentura testů). Ve škole organizuje „výměnné pobyty“ s partnerskou školou.