Mgr. Jana Bláhová

 

hra na klavír

Mgr. Jana Blahová studovala na pražské konzervatoři ve třídě prof. A. Dolinské a E. Leichnera a poté na AMU ve třídě prof. F. Raucha a doc. V. Kameníkové. Při studiu se aktivně věnovala také pedagogické činnosti a tento zájem si prohloubila studiem u prof. I. Ivanové z Institutu Gněsiny v Moskvě. Po studiu působila pět let na konzervatoři v Pardubicích a aktivně se věnovala komorní hře. S klarinetistou České filharmonie F. Bláhou uskutečnila řadu nahrávek pro Český rozhlas. Od roku 1982 působí na klavírním oddělení konzervatoře J. Deyla.