Mgr. Jan Kyjovský, DiS.

 

intonace, informační a komunikační technologie, notografie

Mgr. Jan Kyjovský, DiS.

Studium skladby absolvoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Celoživotní vztah ke sborovému zpěvu vyústil ve volbu oboru Sbormistrovství – Hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Dirigování vystudoval ve třídě MgA. et Mgr. Marka Valáška, Ph.D., v oboru Hudební výchova se specializoval na propojení tradičních výukových metod s moderními technologiemi. Během studia se účastnil řady hudebních kurzů (Česká Orffova společnost, NIPOS-ARTAMA), konferencí (The Art of Music Education Hamburk) a stáží (Moskva).

V roce 2011 se stal sbormistrem smíšeného komorního sboru adlibitum, s nímž pravidelně koncertuje. Sbor také spolupracuje na různých hudebních projektech (Pocta tvůrcům – Jan Hanuš 100, Svatováclavské slavnosti).

Jan Kyjovský se věnuje lektorské činnosti (Česká filharmonie, MHF Dvořákova Praha, Česká Orffova společnost). Od roku 2013 působí v České filharmonii jako lektor edukativních programů pro školy a rodiče s dětmi. Podílí se na přípravě a realizaci abonentních cyklů (Čtyři živly, +-120, Kápneme si do noty, Jak se dělá orchestr…), workshopů (Rudolfínek, Skládání na přání, 20 minut a buď „IN“…), komponovaných programů pro rodiče s dětmi (Předmikulášská, Karneval, Piknik v Rudolfinu, Král a chuďas…) a setkání s filharmoniky (Jana Boušková, Pavel Polívka).

V letech 2014–2016 vyučoval hudební výchovu na ZŠ Barrandov a vedl dětský pěvecký sbor Barrambini. Od března 2016 působí jako pedagog na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, kde vyučuje intonaci, informační a komunikační technologie a notografii.