MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková

 

zpěv

MgA. Daniela Štěpánová-Šimůnková studovala zpěv na Státní konzervatoři v Praze (prof. M. Boháčová) a AMU v Praze (Prof. Dr. J. Vrchotová-Pátová). Soukromě také spolupracovala se sólistkou Staatsoper Berlin, komorní pěvkyní Ludmilou Dvořákovou, dále s prof. S. Šubrtovou, prof. T. Blumovou, účastnila se mistrovských pěveckých kurzů Prof. A. Kucharského. Od studentských let se věnovala koncertní činnosti v zastoupení Čs. umělecké agentury Pragokoncert, později ag. FIDES a Lyra, a to především v oblasti písňové, oratorní a kantátové tvorby. Zároveň se hned po ukončení studií začala věnovat pedagogické činnosti, nejprve na pražské ZUŠ Jižní Město, od roku 1987 na Konzervatoři Jana Deyla. V současné době zde vykonává funkci vedoucí pěveckého oddělení. Pedagogicky působila též na Pěvecké konzervatoři Praha, v letech 1995-2011 jako externí pedagog na Konzervatoři v Pardubicích. Její žáci dosáhli řady významných úspěchů v národních i mezinárodních pěveckých soutěžích. Vyučovala jako lektorka na mistrovských pěveckých kurzech v Praze, pořádaných Pedagogickou fakultou UK. Řadu let je členkou řídícího výboru MPCAD v Karlových Varech. Pravidelně je zvána do porot národních i mezinárodních pěveckých soutěží.