MgA. Barbora Klozová-Velehradská

 

zpěv

 po studiu jazykového gymnázia byla přijata na Státní konzervatoř v Praze, kterou absolvovala ve třídě prof. B. Šulcové. Během studia se představila např. v roli Veruny (V. Blodek – V studni) a v roli Dido (H. Purcell – Dido a Aeneas). Poté byla přijata na HAMU do pěvecké třídy prof. N. Kniplové. Zde v operním studiu nastudovala role Julie (A. Dvořák – Jakobín) a Suzuki (G. Puccini – Madame Butterfly). Po absolutoriu pokračovala soukromě ve studiu zpěvu u prof. D. Štěpánové. Během studií se zúčastnila pěveckých soutěží (např. Mezinár. pěv. soutěž Emy Destinnové - 2. místo), absolvovala řadu pěveckých kurzů (Sommmerakademie v Rakousku, Jaroměřice - u prof. Blahové). Koncertně vystoupila s Komorní filharmonií Pardubice a Karlovarským symfonickým orchestrem, hostovala v Opavě (B. Smetana- Prodaná nevěsta), nahrála ve spolupráci s Českým rozhlasem v Praze písňové cykly skladatelů 20. století (L. Fišer, J. Doubrava),vyučovala zpěv v Dětské opeře Praha. Účastní se jako porotce pěveckých soutěží (Karlovarský skřivánek, Pražský pěvec). V současné době vyučuje sólový zpěv na Konzervatoři Jana Deyla.