Vítejte na internetových stránkách
Konzervatoře a střední školy Jana Deyla


V roce 2020
škola slaví 110. výročí založení


Koncerty v jubilejním školním roce 2019/2020

PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ NAUKY

7. 9. 2020 – 4. 1. 2021

více informací

Aktuálně

21.09.2020 13:30
Ředitelské volno

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v Praze (dokument MZCR 15757/2020-31/MIM/KAN – Stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví : Covid-19 tzv. „semaforu“ –je zaznamenán III. stupeň pohotovosti –narůstající a přetrvávající komunitivní přenos – červená barva) vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno dle § 24 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve dnech 25. 9. 2020 – 27. 9. 2020 proběhne dezinfekce všech objektů konzervatoře. Z těchto důvodů bude ukončena výuka 24. 9. 2020 ve 13:00 hodin (zrušení odpolední výuky). Studenti z domova mládeže budou postupovat dle odjezdového harmonogramu a pokynů vychovatelů

 
04.09.2020 12:20
Žádosti studentů

Žádosti studentů jsou k dispozici v záložce - O studiu.

 
04.09.2020 08:51
Rozhodnutí ředitelky školy

Dodatek č. 2 - Ke směrnici Covid - 19 platnost od 18.9.2020

Aktuální informace Covid 19

Rozhodnutí ředitelky školy č. 3/2020 - Podzimní absolutoria 2020 v konzervatoři

Rozhodnutí ředitelky školy č. 4/2020 - Podzimní termín UZ a PRZ MZ 2020 

Rozhodnutí ředitelky školy č. 5/2020 - Závěrečná zkouška z DH 2020

Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2020 - Ke směrnici Covid - 19

Rozhodnutí ředitelky školy č. 9/2020 - Opravné zkoušky za rok 2019 - 2020

Organizace školního roku 2020 - 2021

 
04.06.2020 21:10
PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ NAUKY - ZMĚNA

Z důvodu mimořádných opatření je zahájení kurzu posunuto na začátek listopadu. Počet lekcí bude zachován, přihlášené účastníky budeme včas informovat.

 
04.05.2020 14:27
Klavírní recitál Ráchel Skleničkové
 
09.09.2019 19:22
Nové telefonní číslo

Domov mládeže - Za Poříčskou branou 15, Karlín

224 915 984