Vítejte na internetových stránkách
Konzervatoře a střední školy Jana Deyla


V roce 2020
škola slaví 110. výročí založení


Koncerty v jubilejním školním roce 2019/2020

PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ NAUKY

7. 9. 2020 – 4. 1. 2021

více informací

Aktuálně

22.10.2020 11:17
Zrušení kurzu "Základy ladění a klavnírnických oprav"

Zrušení kurzu "Základy ladění a klavnírnických oprav"

 
19.10.2020 13:04
Zrušení Kurzu hudební nauky

Vyjádření ředitelky školy k Přípravnému kurzu hudební nauky pro školní rok
2020-2021

 
13.10.2020 13:02
Aktuální informace - usnesení vlády ČR

Usnesením vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020 a v návaznosti na Usnesení  vlády ČR č. 957 se omezuje s účinností od 14.10.2020 od 0:00 hod do 1.11.2020 do 23:59 hod. dle bodu 3:

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon a to, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona s výjimkou škol zařízených při zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených MVČR  a  praktických škol jednoletých a dvouletých.

Z výše uvedeného vyplývá (pro studenty a žáky KJD se nic nemění), že:

od 14.10.2020 do 25.2020 probíhá distanční výuka

od 26.10.2020 do 1.11.2020 jsou podzimní prázdniny tj. výuka neprobíhá ani distančně!

Co bude od 2. 11. 2020, budeme informovat.

 
13.10.2020 10:10
Termíny přijímacích talentových zkoušek pro šk. rok 2020-2021
 
01.10.2020 14:53
Distanční výuka

Nařízení HSHMP č.15/2020 čj. HSHMP 62585/2020 ze dne 1.10.2020 (dále jen „Nařízení“).

S účinností od 5.10.2020 od 0:00 hod do 18.10.2020 do 23.59 hod. se nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, spočívající v zákazu osobní přípomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona s výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy, škol zařízených při zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených MVČR-praktických škol jednoletých a dvouletých. 

Z výše uvedeného Nařízení vyplývá pro KJD distanční výuka od 5.10. 2020 do 16.10.2020 pro pedagogické pracovníky, studenty, žáky a omezený režim pro provozní zaměstnance dle individuální domluvy.

 
21.09.2020 13:30
Ředitelské volno

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v Praze (dokument MZCR 15757/2020-31/MIM/KAN – Stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví : Covid-19 tzv. „semaforu“ –je zaznamenán III. stupeň pohotovosti –narůstající a přetrvávající komunitivní přenos – červená barva) vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno dle § 24 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ve dnech 25. 9. 2020 – 27. 9. 2020 proběhne dezinfekce všech objektů konzervatoře. Z těchto důvodů bude ukončena výuka 24. 9. 2020 ve 13:00 hodin (zrušení odpolední výuky). Studenti z domova mládeže budou postupovat dle odjezdového harmonogramu a pokynů vychovatelů

 
04.09.2020 12:20
Žádosti studentů

Žádosti studentů jsou k dispozici v záložce - O studiu.

 
04.09.2020 08:51
Rozhodnutí ředitelky školy

Dodatek č. 4 - opatření MŠMT

Dodatek č. 2 - Ke směrnici Covid - 19 platnost od 18.9.2020

Aktuální informace Covid 19

Rozhodnutí ředitelky školy č. 3/2020 - Podzimní absolutoria 2020 v konzervatoři

Rozhodnutí ředitelky školy č. 4/2020 - Podzimní termín UZ a PRZ MZ 2020 

Rozhodnutí ředitelky školy č. 5/2020 - Závěrečná zkouška z DH 2020

Rozhodnutí ředitelky školy č. 7/2020 - Ke směrnici Covid - 19

Rozhodnutí ředitelky školy č. 9/2020 - Opravné zkoušky za rok 2019 - 2020

Organizace školního roku 2020 - 2021

 
04.06.2020 21:10
PŘÍPRAVNÝ KURZ HUDEBNÍ NAUKY - ZMĚNA

Z důvodu mimořádných opatření je zahájení kurzu posunuto na začátek listopadu. Počet lekcí bude zachován, přihlášené účastníky budeme včas informovat.

 
04.05.2020 14:27
Klavírní recitál Ráchel Skleničkové
 
09.09.2019 19:22
Nové telefonní číslo

Domov mládeže - Za Poříčskou branou 15, Karlín

224 915 984